• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інклюзивна освіта

Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

На базі садочка відкрито 6 інклюзивних груп «Малятко», «Ромашка», «Журавлик», «Калинка», "Струмочок", "Чомучка" в них виховується 15 дітей з особливими освітніми потребами. В кожній групі крім вихователя працює асистент вихователя, який допомагає дитині з особливими потребами у навчанні.

Відповідно до закону України «Про охорону дитинства» на сьогодні значно посилено державну підтримку дітей з особливими потребами. Набули актуальності питання інтеграції таких людей у суспільство, основою якої є доступ до якісної освіти.

У своїй роботі ми керуємося такими норматив­но-правовими документами:

♦ Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. №872 "Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

  • наказом Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015р. №1436 "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі"

♦ лист Міністерства освіти і науки України №1/9-487 від 12.10.2015р. "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Інтелектуальна освіта базується на ідеології, яка включає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але дає змогу створити відповідні умови для дітей, які мають особливі освітні потреби. Інклюзивні підходи до освіти допомагають підтримати таких дітей у навчанні й досягненні життєвого успіху.

Збереження єдиного освітнього простору може здійснюватися лише в контексті тісної взаємодії педагогів, батьків, психологів, медичних працівників, різних соціальних інстанцій, які опікуються долею особливих дітей.

Педагоги нашого закладу розуміють, що ці дітки з особливими потребами не повинні уникати ізоляції від своїх ровесників. Такі діти є майже в кожній віковій групі. Ми намагаємося залучати і батьків до організації освітнього процесу. А саме організовуємо спільні свята та розваги, акції по благоустрою території, туристичні і екскурсійні походи, де батьки відчувають те, що вони не одинокі, вони є членами однієї команди, яка їх підтримує і допомагає подолати труднощі, досягаємо спільно успіхів у складній справі адаптації дитини з особливими потребами до життя у суспільстві.

Педагоги, психологи, медична служба завжди є порадниками для батьків. Під час проведення в закладі Днів відкритих дверей, батьки дітей з особливими потребами часто присутні під час проведення цікавих заходів, є асистентами в дружній співпраці. Батьки спостерігають за дитиною під час свята вчаться краще розуміти процес розвитку своєї дитини, на що більше потрібно звертати увагу. Батьки особливих дітей в нашому закладі не відчувають себе не здатними до розв’язання проблем власної дитини, адже вони в колективі, а при підтримці всі життєві негаразди розв’язуються краще.

Для координації діяльності всіх учасників освітнього процесу створена психолого- педагогічна команда для дітей з особливими освітніми потребами у складі: завідувача Осипенко Т.М., вихователя-методиста Тимошенко М.С., медичної сестри старшої Поліщук Н.О.; вчителів-логопедів Базь Р.З., Фаріон А.В.; практичного психолога Кульбачної Л.М.; асистентів вихователя Трикули С.В., Пащенко С.М., Мусієнко О.М., Мостової Я.О., Мотрі С.А., Гончарук Л.Ф.,; вихователів: Терпило О.П., Гончарук С.А., Масло В.Ю., Кардаш А.В.,Клюй Н.М.,Литвин А.Ш.,Коваленко А.О.,Євтушенко А.Л.,

План роботи

Консультативно - педагогічної творчої групи з підтримки інклюзії

в ДНЗ ( ясла-садок) комбінованого типу «Веселка»

на 2021-2022н.р.

№п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

1.1.Опрацювання нормативно-законодавчих актів щодо функціонування інклюзивних груп, організація освітнього процесу дітей з ООП.

1.2. Ознайомлення з планом роботи команди на 2021-2022 н.р.

1.3. Аналіз стану здоров’я, що прийшли вперше до ЗДО.

1.4. Обговорення результативності роботи в інклюзивних групах на 2021-2022 н.р.

1.5. Розроблення плану оздоровчо-профілактичних заходів щодо медичного супроводу дітей

Протягом року

До 04.09.2021

Вересень

До 26.09.2021

Члени команди

2

2.1.Складання ІПР дитини, індивідуальних освітніх програм (ІОП) для дітей інклюзивних груп відповідно до нозологій.

2.2. Обговорення можливостей корекційної роботи з дітьми

До 11.09.2021

Члени команди батьки

3

Перегляд та коригування ІПР

Листопад, лютий, травень

Члени команди

4

4.1. Консультативна робота з батьками дитини з ООП.

4.2. Моніторинг виконання ІПР.

4.3. Підсумки роботи команди у 2021-2022 н.р.

Протягом року

Січень, травень

травень

Члени команди

Кiлькiсть переглядiв: 395

Коментарi