• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

· Конституція України від 28.06.1996

· Конвенція про права осіб з інвалідністю від 06.07.2016

· Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.06.2010 року №1224

· Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»від 05.06.2014 №1324

· Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 23.05.2017 №2053-VIII

· Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-ХІІ ( із змінами від 08.07.2017)

· Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 №651-ХІV (із змінами від 05.03.2017)

· Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами від 01.01.2016)

· Указ Президента України від 30.10.2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

· Указ Президента України від 25.06.2013 року №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

· Указ Президента України від 19.05.2011 року №588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»

· Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №545 «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр»

· Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

· Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 року №1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансферів «( із змінами №881 від 12.09.2012)

· Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року №706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

· Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2012 року №635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346 і від 14 червня 2000 року №963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.

· Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 року №531 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346 і від 14 червня 2000 року №963» (асистент вихователя)

· Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №479 «Про внесення змін у додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002року №1298» (оплата праці асистента вчителя)

· Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 року №530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

· Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

· Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 №623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого- медико-педагогічні консультації»

· Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 №680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 №768 «Про затвердження заходів щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей інвалідів»

· Наказ Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року №446 «Про затвердження гранично-допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2015 №44 «Про розроблення корекційно-розвиткового та методичного забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2016 №836 «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивно-освітнього експерименту в Запорізькій області»

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

· Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-456 від 18.06.2012 «Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти»

· Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-384 від 18.05.2012 «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання»

· Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 28.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

· Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 28.09.2012 №1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»

· Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №0/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

· Лист Міністерства освіти і науки від 13.08.2014 р. N 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку» (методичні рекомендації)

· Лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.2013 №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

· Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

· Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

· Лист Міністерства освіти і науки від 05.06.2015 №1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

· Лист Міністерства освіти і науки від 06.02.2017 №1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами»

· Лист Міністерства освіти і науки від 09.06.2016 №1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів»

· Лист Міністерства освіти і науки України від 31.03.2017 року №1-9/179 «Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88»

· Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

· Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327 (доповнено посадою асистента вчителя)

· На підставі рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 29.12.2011 №102 Наказом Міністерства від 30.12.2011 №420 затверджено Зміну № 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «будинки та споруди навчальних закладів», які набрали чинності з 1 липня 2012 року.

Кiлькiсть переглядiв: 793

Коментарi